ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมพบปะนักเรียน นักศึกษา หน้าเสาธง

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ได้จัดกิจกรรมพบปะนักเรียน นักศึกษา หน้าเสาธง เนื่องในโอกาศวันปีใหม่ ๒๕๖๐่...ดูข้อมูลเพิ่มเติม 

กิจกรรมทำบุญสังฆทาน เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ สาขาวิชาได้จัดกิจกรรมทำบุญสังฆทาน เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ณ วัดแสงเกษม อ.เดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม  

การปรับปรุงข้อมูลระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop

วันที่ ๒๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้จัดกิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop นักศึกษาระดับ ปวส๒ และ ปวช๓ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐น. แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ อาคารลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ ๑๑-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ สาขาวิชาได้เข้าร่วมการแข่งขันงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ สาขาวิชาได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา โปรแกรมตารางคำนวณ รหัสวิชา 2204-2103 เรียบเรียงโดย อ.สายฝน สาระผล  

ประกาศสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคเดขอุดม กำหนดการติวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพคอมพิวเตอร์  

ประกาศจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรื่องกำหนดการประเมินรายวิชาโครงการ และโครงการพี่เพื่อน้อง  

ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นตัวแทนรับดับ อศจ.อุบลราชธานีเข้าร่วมแข่งขันเว็บไซต์ ระบบการขายสินค้าออนไลน์ระดับภาคที่จังหวัดชัยภูมิ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เตรียมความพร้อมรับการประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 รอบตัดสินระดับภาค(รอบสอง)

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเข้าร่วมพิธีไหว้ครูช่างวันที่ 18 มิถุนายน 2558

จำนวนผู้เยี่ยมชมLinks

hello

hello

hello

hello

hello

hello